تولید هیروژن (علیرضا حبیبی - کارشناسی آب و فاضلاب)

واحد تولید هیدروژن که به آن هیدروژن پلانت گویند با نظریه آب بوسیله جریان برق هیروژن تولید می شود . به این صورت که برق متناوب به وسیله دستگاه رکتیفایر به برق مستقیم تبدیل شده و به وسیله اتصالات مسی برق تولیدی وارد سلول هایی که در داخل آن شبکه بندی فلزی هست ، می شود در اطراف این شبکه پارچه هایی از جنس آزبست می باشد که نقش مخزن ذخیره گاز یا بادبادک را دارند و این شبکه در داخل محلول پتاس و در محفظه فلزی غوطه ور است با عبور جریان برق به این شبکه و ورود آب مقطر به درون محلول پتاس عمل یونیزاسیون به وسیله فعل و انفعالات پتاس در آب بوجود می آید و هیدروژن آن که 2H است جدا و O2 آن نیز جدا می شود و از مسیر هایی که برای خروج گاز از سلول ها تعبیه شده گاز هیدروژن ذخیره می شود و گاز اکسیژن به 1/2 هیروژن تولیدی است به اتمسفر می رود .

/ 1 نظر / 38 بازدید
رضا صحرایی

این پست به رشته شیمی مربوط میشود تا رشته عمران با این حال پست جالبی بود