بناهای خاکی معاصر (فاطمه اسدی جعفری-کارشناسی ناپیوسته معماری)

معماری خاکی یا آجرهای نپخته به وسیله ی اسپانیایی ها به جنوب ایالات غربی آمریکا وارد شد.این حس زیبا شناختی آنقدر متداول شدکه حتی شرکت های مشابهی که با تکنیکهای صحیح معماری و طراحی خاکی آشنایی ندارند سعی میکنند یک خانه ی معمولی  بتنی  را طوری بسازند که شبیه یک معماری خاکی به نظر برسد.

لینک

/ 0 نظر / 44 بازدید