کاربرد نانو در زلزله (رقیه بحری نساز-مهندسی عمران - عمران)

زمین لرزه ها قبل از وقوع ، علائم مختلفی را از خود بروز می دهند که با اندازه گیری آنها می توان زلزله را پیش بینی نمود، هرچه به وقوع زمین لرزه ها نزدیک تر می شویم این علائم بزرگتر می شوند برای همین است که برخی از حیوانات قادرند چند ثانیه قبل از وقوع زلزله عکس العمل نشان میدهند.استفاده از فناوری نانو مو ضوعی است که مورد توجه زلزله شناسان قرار گرفته است تابه بسیاری از اطلاعاتی که از زلزله‌های بسیار کوچک قبل از به وقوع پیوستن زلزله‌های بزرگ ثبت می‌ شوند،دست یافت .
دلیل انتخاب موضوع:  با پیشرفت علم و آشنایی با علم نانو و کاربردهای آن نانو تاثیر خود را درسازهها نیز نشان داده است.تاثیر بسزای نانو در زلزله یکی از معجزات نانو در ساخت میباشد.چرا که بسیاری از کشورها نظیر ایران ناپایداری سازه ها در مقابل زلزله خرابی ها و مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد میکند طراحی سازه ها با علم نانو کمک بسیاری به پایداری و حداقل خسارت وارده میکند  .

لینک

/ 2 نظر / 70 بازدید
زهرا خسروی

موضوع تاثیر نانو بر زلزله یکی از پدیده های علم امروز است که با گذر زمان در بهترین سازه های آینده خواهیم دید

فریبا معروفی

سلام- ممنون ازانتخابت-باتوجه به اینکه تهران وشهرهای بزرگ روی گسلهای متعددی قرارداره استفاده ازاین فناوری هم درزمینه مقاوم سازی وهم بهبود وتعمیر سازه ها الزامی وضروریه