تسریع کننده ها(.زینب السادات میر اسماعیلی.کاردانی معماری)

تسریع کننده ها افزودنی هایی هستند که سخت شدگی بتن را تسریع می کنند و مقاومت اولیه بتن را بالا می برند. افزو دنی های تندگیر کننده هم وجود دارند که زمان گیرش را کاهش می دهند.نمو نه ای از افزودنیهای تند گیر کننده کربنات سدیم است که به منظور ایجاد گیرش سریع بکارمیرود. کلرو الومنیومکربنات پتاسیمفلوئورور سدیمالومینات سدیم و نمک های اهن نمونه های دیگری از افزودنیهای تند گیر کننده می باشد.معمولی ترین نوع تسریع کننده ها کلرور کلسیم (Cacl2) می باشد که سرعت افزایش مقاومت بتن را در ابتدا بالا می برد.این افزودنی در مواقعی که بتن ریزی در دماهای پایین (2 تا4 درجه)انجام می شود یا در مواقعی که مجبور به انجام کارهای تعمیراتی فوری هستیم مورد استفاده قرار می گیرد.کلرور کلسیم احتمالا به عنوان یک کاتالیزور با کاهش خاصیت قلیایی محلولسرعت هیدراتاسیون سیلیکاتها را افزایش می دهد وهیدراتاسیون C3A تا اندازه ای به تعویق می افتد.کلرور کلسیم ممکن است همانند سیمان های معمولی (تیپ1)به سیمان های تندگیر مانند (تیپ3)اضافه شود.هر چه سرعت سخت شدگی سیمانی در حالت طبیعی بیشتر باشد اثر تسریع کننده ها روی ان بیشتر خواهد بود.برای محاسبه مقدار کلرور کلسیم لازم تاثیر اضافه کردن یک درصد به اندازه 6 درجه سانتی گراد افزایش درجه می باشد.معمولا بکار بردن 1 تا 2 درصد کلرور کلسیم کافی می باشد.با توجه به این که کلرور کلسیم سرعت گیرش را بالا می برد بکار بردن درصد بالایی از ان می تواند باعث گیرش آنی شود. بهترین حالت استفاده محلول درآب است. کلرور کلسیم مقاومت سیمان رادر مقابل حمله سولفاتها کاهش می دهدوواکنش قلیایی سنگدانه ها افزایش میدهدو جمع شدگی و خزش را افزایش می دهدو باعث کاهش مقاومت بتن های حباب دار در مقابل یخ زدگی و ذوب یخدر دراز مدت می شود.همچنین استفاده از ان باعث افزایش مقاومت بتن در برابر خوردگی و سایش می شود.

دلیل انتخاب این موضوع این بود که در مواقعی خاص پس ازبتن ریزی.قالب ها برای مدت زیادی بایدباقی بمانند و در زمستان احتمال یخ زدن بتن قبل از هیدراتاسیون زیاد میباشد وبا بکاربردن تسریع کننده ها از این عوامل جلوگیری میشود.
/ 2 نظر / 36 بازدید
رجا آئینی

فکر میکنم که این نوع محصولات در کشور ما کاربرد بیشتری دارند چون کشور ما آب و هوا و جغرافیای مختلفی هست و این محصولات در مناطق کویری و کوهستانی سردسیر کاربرد زیادی دارند

فاطمه سادات شبیریان

باسلام نکات اموزنده ایی گفته شد همچنین در مورد کلروکلسیم ها میتوان گفت که اثر چندانی در پایین اوردن درجه حرارت یخ زدن بتن ندارد.