bed zed پروژه ای با رویکرد معماری پایدار( امید اقبالی- ارشد معماری )

 
 Beddington Zero Energy Development (BedZEDیک شهرک مسکونی دوستدار طبیعت در لندن است. این پروژه به وسیله ی معماری به نام)(Bill dunster به منظور حمایت و رواج سبک زندگی با رویکرد پایدار در سالهای 2000 تا 2002   طراحی شده است. این پروژه با هدف استفاده حداکثر از منابع تجدید پذیر طراحی شده است، برای نمونه دارای 777 متر مربع صفحات خورشیدی است و در طراحی آن سعی بر استفاده از منابع طبیعی حرارتی مثل نور خورشید و باد و حرارت عمق زمین شده است برای مثال استفاده از ایده ی بادگیرو صفحات خورشیدی در پروژه کاملا قابل رویت است. در طراحی خانه ها از بهترین مصالح با ماندگاری و عمر طولانیو در عین حال قابل بازگشت به طبیعت استفاده شده است. برای حفظ انرژی نیز از شیشه های سه جداره و عایق های حرارتی قوی استفاده شده است. برای استفاده از آب باران و آب های سطحی نیز راه حل هایی اندیشیده شده است.  در کل در این پروژه سعی بر رعایت تمامی استانداردهای معماری پایدار شده است که علیرغم وجود بعضی معایب موجود مانند عدم کارایی پنل های خورشیدی در زمستان که ناشی از اقلیم محل پروژه است و بعضی اشتباهات در طراحی ها ، این پروژه  به عنوان نمونه ی طراحی با رویکرد پایدار و دوستدار طبیعت یک پروژه ی موفق شناخته می شود که تاکنون جایزه های زیادی را از آن خود کرده است.

 
نظر: محدودیت منابع کره زمین و استفاده ی نادرست و بی برنامه از این منابع، زندگی انسان و سایر موجودات را به خطر  خواهد انداخت. برای جایگرینی این منابع راه حل ها و شیوه هایی پیشنهاد شده است  که در پروژه ی bed zed به صورت واقعی و اجرا شده قابل بررسی است. این پروژه با گذشت 12 سال، بهترین گزینه مطالعاتی برای ارتقای ساخت و ساز با نگرش پایدار و دوستدار طبیعت است.
/ 4 نظر / 529 بازدید
شادى كيقبادى

با سپاس از پست شما، درباره اهميت معمارى پايدار مى توان گفت اصل صرفه جویی در منابع (Economy of Resources) از یک سو به بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.به عنوان مثال، یکی از منابع سرشارو نامیرا، انرژی حاصل از نور خورشید است که امروزه توسط تکنولوژی فتوولتاییک برای فراهم کردن آب و برق مصرفی در ساختمان، از آن استفاده می‌شود.برای کنترل منابع، سه نوع استراتژی می‌تواند مورد توجه قرارگیردکه شامل حفظ انرژی، حفظ آب و حفظ مواد است. همان گونه که مشاهده می‌شود، تمرکز براین سه منبع، به دلیل اهمیت آنها در ساخت و اداره ساختمان است.

فائزه فدوی

ممنون از مطلبتون. همان طور که می دانید اصول معماری پایدار عبارتند از:شناخت مکان،ارتباط با طبیعت،شناخت فرایندهای طبیعی،شناخت تاثیرات محیطی،شناخت مردم.طراحی پایدار نشان‌دهنده نوعی نگرش به معماری است که بر چند نکته اساسی اشاره دارد: 1. کیفیت‌گرایی 2. توجه به آینده 3. توجه به محیط لذا طراحی پایدار یک سبک فرمال نیست و برگرفته از شرایط زودگذر و هیجانات آنی نمی‌باشد بلکه در بطن خود واجد مفاهیم عمیقی است که پیوند دهنده انسان، طبیعت و معماری است.

وحیده جهانگیریان

این ساختمان جزو گروه ساختمان های خورشیدی در تقسیم بندی ساختمان های پایدار می باشد که خود به دو دسته تقسیم می شود:ساختمان خورشیدی فعال،ساختمان خورشیدی غیر فعال. ﻛﯿﻔﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های خورشیدی غیر فعال ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮمﻛﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻄﻮر طﺒﯿﻌﯽ به واسطه ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﮫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ سوختها. در روش ﻓﻌﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺮدآورھﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﯾﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی دﯾﮕﺮ جهت تهیه و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎل ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن استفاده کرد. در هر صورت اصلی ترین نکته در معماری سبز و طراحی پایدار انتخاب مصالح و عملکرد یک ساختمان در حال ساخت است.یک ساختمان پایدار باید حدود هشتاد درصد و یا بیشتر در تامین انرژی مورد نیازش خودکفا باشد. و مهندسان معمار باید سعی داشته باشند تا در این راستا قدم بر دارند که کیفیت معماری شامل کیفیت تفکر،ایده و همین طور مصالح مورد استفاده را به بالاترین وجه بکار برند، تا در نتیجه ساختمان عمر طولانی تری داشته باشد.مسلما اگر یک ساختمان با دوام بوده و از نظر انرژی مقرون به صرفه باشد در نهایت پایدارتر خواهد بود.

سعید قهرمان زاده

به علت نقش ، حجم و اثرمعماری ، آشکار است که مسئولیت مستقیم در اکوسیستم (شهر) دارد . بنابراین باید راه حل هایی همچون طراحی مبتنی بر اصول اکولوژیک و پایدار ، توسعه و استفاده از تکنولوژی و مصالح سبز پیشرفته و ترقی یافتن و ارائه ساختمانهای اجرا شده با سطح بالا را مطرح نمود . مسئولیت عمده معماری گزیدن و انتخاب بهترین راه حل نیست بلکه مشارکت در تمامی گزینه هایی است که راه حل های کاربردی ایجاد می نماید. بطور شفاف نیاز فوری و مبرم به روش جدید تفکر و طراحی وجود دارد .اهمیت طراحی های ساختمانی بر اساس مشخصه های اکوتک امری واضح و هویداست.چرا که این قبیل فعالیت ها نه تنها بر محیط زیست در حال حاضر تاثیر می گذارد بلکه آثار آن متوجه نسل های بعدی نیز خواهد بود و باعث بقاء و پایداری محیط زیست برای آن ها نیز می شود. بنابراین باید هرچه سریع تر کاری اساسی برای آنچه که مصرف زیاد از حد انرژی و تولید بیش از حد مواد زاید بر سر محیط زیست می آورد انجام داد. در نتیجه بهترین کار در این راستا سعی در بکارگیری اصول معماری پایدار در طراحی ساختمان هاست گرچه در زمان حال تلاش ما برای طراحی پایدار و سبز ساختمان ها کاملا نمی تواند اهداف اکوتک و م