دما, رطوبت و زمان بر تغییرات ابعادی گچ نوعIV (وحیدهومین فر-کاردانی عمران)

بیان مسأله: کشور ایران از نظر اقلیمی دارای شرایط آب و هوای مختلف است و با توجه به اختلاف زیاد دما و رطوبت در شهرهای مختلف و استفاده وسیع و همگانی لابراتوارهای پروتز از استون نوع IV برای ساخت دای، انجام این بررسی ضروری به نظر رسید
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر دما, رطوبت و زمان بر تغییرات ابعادی استون نوع IV(velmix)انجام شد.
روش بررسی:
در این مطالعه تجربی, به منظور قالبگیری نیاز به یک مدل با ابعاد ثابت بود که نمونه مکعبی شکل فلزی با ابعاد 10 میلی‌متر ساخته شد سپس با استفاده از ماده قالبگیری از نوع سیلیکون تراکمی به کمک تری مخصوص با 10 خانه به ابعاد 25*20*15 قالبگیری در 10 مرحله انجام گرفت. قالبها به طور همزمان با استون نوع IV ریخته و 80 نمونه در دستگاه مخصوص نگهداری شد. پس از زمانهای انتخابی 2 تا 24 ساعت و یک هفته نمونه‌ها که در 3 گروه 10 تایی با مشخصات رطوبت ثابت و دمای متغیر و 5 گروه
10تایی با مشخصات دما ثابت و رطوبت متغیر نگهداری شده بودند, با میکرومتر با دقت 01/0 میلیمتر اندازه‌گیری گردیدند؛ سپس با استفاده از آنالیز واریانس تک عاملی- دو عاملی و دانکن نمونه‌ها تحلیل شد.
یافته‌ها:
نتایج این مطالعه نشان داد که زمان در ایجاد تغییرات ابعادی نقش ندارد؛ تغییرات دما و رطوبت باعث ایجاد تغییرات ابعادی در گچ می‌شود؛ همچنین افزایش دما باعث انقباض و افزایش رطوبت باعث انبساط می‌گردد.                                                     دلابل انتخاب این موضوع این بوده که فکرکردم دماورطوبت وزمان برای گچ IVبسایرمهم واهمیت امنیتی وبهداشتی ساختمان رو دربرمیگیرد.
نتیجه‌گیری:
بر اساس نتایج این مطالعه بهترین دما برای ایجاد کمترین تغییر ابعادی 20 درجه و بهترین رطوبت برای ایجاد کمترین تغییرات ابعادی 30% می‌باشد

لینک

/ 15 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الهام اکبرزاده

سلام آقای هومین فرمطلب خیلی جالبی تهیه کرده بودین. من خودم فکرنمیکردم که گچ نقش مهمی داشته باشه

حسن امامی فر

وحیدجان آفرین خیلی جالب بود مطلبت کاملامتفاوت بود

جمشیدزهیری

آقاوحیدمطلب خیلی متفاوت بودامابه نظرم من مطلبت کمی کم بودومیتونستی بیشتربنویسی

تاجیک

سلام وحیدعالی بود

منصوری

vahid ali va karbordi va kotah O mofid bod

آزادخاطر

آقاوحیدکارت خیلی درسته داداش عالی بود

mohammad

vahid agha ghashangokhob bod ama to behtar az ina ro mitoni benevisi dadash

سپیده احمدی

nice

وحیدهومین فر

سلام به همه از نظرات شمادوستان ممنون هستم.[گل]

سپیده جورابلو

مرسی مطلبت عالی بود