پل بوسفر در استانبول (علیرضا میرزایی - مهندسی عمران- ساختمان)

این پل استراتژیک که میان آسیا و اروپا احداث می شود قرار است از راهبندان های سنگین در استانبول بکاهد. روزانه چهارصد هزار نفر از پلهای احداث شده روی تنگه بسفور عبور می کنند. احداث سومین پل روی تنگه بسفور در حالی اعلام می شود که طرح بزرگ دیگری برای احداث تونلی زیرزمینی در زیر بسفور در دست بررسی است.
برخی کارشناسان بر این باورند احداث این پل ممکن است به افزایش شدید جمعیت استانبول منتهی شود. یک کارشناس شهرسازی می گوید: پس از احداث دومین پل بر روی رودخانه بسفور، به جمعیت استانبول پنج میلیون نفر افزوده شد.
/ 1 نظر / 50 بازدید
سعید طهرانی صفا

سلام، ایجاد راه های ارتباطی باعث افزایش تبادلات کالا و افزایش توریست می شود و قدرت ارز کشور را بالا می برد.