سدهای لاستیکی (شهرزاد اکبرزاده-مهندسی عمران آب)

با وجود اینکه سابقه استفاده از ماده لاستیک در صنعت آب عمر بسیار کوتاهی دارد، اما در اطراف واکناف جهان ساخت تعداد بیشماری سد لاستیکی و صدها طرح افزایش ارتفاع سد و سرریز و استفاده از لاستیک بجای دریچه‌های فلزی سنگین و پرهزینه در طرح‌های آبی ، نمایانگر این حقیقت است که این ماده جای خود را در بین مصالح مختلف کاملاً باز نموده و هر روز شاهد استفاده هر چه بیشتر از این نوآوری هستیم
نظرنویسنده:به نظرمن امروزه باتوجه به هزینه کم وسازگاری بسیار بالای این گونه سدها بامحیط اطراف خود وبهره برداری بسیار سریع نسبت به سایر سدها ،استفاده از اینگونه سدها بسیار مفید میباشد.
/ 0 نظر / 93 بازدید