شیوه اعتراض به نمرات

دانشجویان محترم توجه داشته باشند:

  • قبل از فرستادن هرگونه اعتراض لطفا پست قبلی (پائین همین مطلب) را بخوانید.
  • تنها راه اعتراض به نمره فرستادن ایمیل می باشد. لذا از تماس تلفنی و پیامکی خودداری کنید.
  • داخل ایمیل حتما نام و نام خانوادگی، نام درس، دلیل اعتراض، نمره اخذ شده و نمره ای که فکر می کنید باید بگیرید را بنویسید.
  • کلیه نمرات روز چهارشنبه 9 بهمن نهایی خواهند شد.  
  • اعتراض تنها به نمره برگه وارد می باشد. لطفا در مورد مشکلات شخصی صحبت نکنید.
  • نمرات بالای -8- واحد را پاس کرده و پائینتر با عرض شرمندگی با نمره 9.5 مردود خواهند شد.
  • بسیار مهم: اگر داخل ایمیل اشاره ای به ترم آخر بودن کنید نمره خام شما بدون کوچکترین کمکی نهایی خواهد شد.  
/ 0 نظر / 72 بازدید