طراحی تیرچه های فلزی و بتنی (امید جوادی کلکو -کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران)

مقاله ارائه شده در مورد نحوه محاسبه و اجرای و ساخت  تیرچه های فلزی و بتنی می باشد .
که  معیار های محاسیاتی و همچنین اجرای آن بحث شده است.
که در 117 صفحه مطالب بسیار ارزنده ای ارائه شده است.
/ 0 نظر / 42 بازدید