مسائل اجرایی بتن سبک سازه ای (علی شریفی فرد-کارشناسی ناپیوسنه عمران-عمران)

بسیاری از اصول اجرائی حاکم بر بتن ریزیهای معمولی در بتن ریزی با بتن سبــکدانه سازه ای کماکان از اهمیت برخوردار است . مسلما" در بتن های غیر سازه و سبکدانه بسیاری از نکات مورد نظر نمیتواند با اهمیت تلقی شود و عدم رعایت برخی قواعد تا آنجا که به وزن مخصوص بتن ریخته شده لطمه نزند و آنرا بالا نبرد با اهمیت تلقـــی نمیشـــود.

لینک

/ 2 نظر / 76 بازدید
میلادپورشعبان

سلام ممنون از مطبت.سبک سازی در ساختمان بسیار مهم است مخصوصا برای مناطقی که زلزله خیز میباشد

مریم مروی

سلام از مطلبتون استفاده کردم مرسی