# کف_سازی

کف سازی سالن های ورزشی چند منظوره (محمد رجبی-کاردانی فنی عمران)

کفسازی در سالنهای ورزشی چندمنظوره دردو گروه الاستیک وغیر الاستیک دسته بندی میشود.کفهای غیر الاستیک بدون خصوصیت برجهندگی است.این نوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 221 بازدید