# پل

پل با تیرهای حمال(ایمان بخشنده-کاردانی عمران-کارهای عمومی ساختمان)

پل با تیرهای حمال:این پلهاازمتداول ترین انواع مورداستفاده برای دهانه های متوسط (تا250 متر)می باشند.تیرهای حمال معمولابه صورت شبکه های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید