# هتل

هتل متحرک درآسمان(شیرین ترابی-ارشدعمران-مدیریت ساخت)

آیاتابه حال رویای خوابیدن برروی ابرهاراداشته اید؟پروژه هتل"زندگی درمیانه"این رویارابرای شمابه واقعیت تبدیل خواهدکرد! این طرح که توسط HKS inc ارایه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 87 بازدید