# مناقصه

بسیار مهم: برنامه دفاع از پروژه مناقصه تیر 1392

برنامه دفاع از پروژه مناقصه تیر 1392             ردیف پیمانکار مدیرعامل تعداد اعضای گروه ساعت شروع مدت ارائه (دقیقه) 1 گروه ساختمانی اسا سازه سیمین اسدی 8 09:00 16 2 لگو نیلوفر فرهنگ صدر 7 09:24 14 3 گروه ایستا سازان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید