# سیل_بند

سیل بند وگوره ها (محمّد علینقیان - کارشناسی ناپیوسته عمران ساختمان)

فایل پاورپوینت در مورد سیل بند و گوره ها   http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vojoudi.com%2Fcivil%2Fwater%2Fdoc%2Fwater01.ppt&ei=lUyIUMvOOpLK0AHW7ICADQ&usg=AFQjCNFITgKsMNNx1Un0-BZvZrGWYnHWXg&sig2=6DvGFrB0OgzJ64goisuIpg
/ 5 نظر / 80 بازدید