# روشهای_اجرا

معرفی سیستم ساخت دیوار سازه (شیوا سعادتی منش-کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران)

سیستم ساخت ( دیوارسازه)• سیستم های ساخت بسته هائی هستندکه حامل شاخصهای اساسی ساخت وسازیا ظرفیتهای فرا کاربردی نظیر ایمنی، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 83 بازدید