# ربات

ربات های سازنده (یاسرفلاح - کارشناسی ارشدعمران-مهندسی ومدیریت ساخت )

   TERMESرباتی است که محققان دانشگاه هاروارد باالهام ازروش ساخت وسازگروهی مورداستفاده توسط موریانه هاساخته اند.اندازه هرربات 175 میلی متراست وعرض ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 67 بازدید