# دیوار

دیوارهایی ازآب (احمد مردای-کارشناسی ناپیوسته معماری)

یک تکنولو‍‍‍ژی مدرن استفاده از فرمهای مرجانی دریای روی پوسته خارجی ساختمان ابشنهای مختلفی راداراست یعنی هوشمند است درمناطق مختلف اقلیمی ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 78 بازدید