# افزودنی_بتن

اثر افزودن میکروسیلیس در سبک کردن بتن (عباس ملک محمدی-کارشناسی پیوسته عمران)

بتن به عنوان مصالح پرکاربردمورداهمیت می باشد واز بسیاری لحاظ نسبت به مصالح دیگر ازقبیل هزینه, مقاومت, عایق بودن...بهتر است ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 79 بازدید