# آجر

آجرهای کاغذی (زهرا نقدی-کارشناسی پیوسته معماری)

پژوهشگران ضایعات سلولزی ناشی ازآسیاب کاغذرابالجن بجامانده ازفرایند تصفیه فاضلاب نیروگاه جمع آوری کردندواین مواد رابارس مخلوط،فشرده سازی وقالب زدند ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 81 بازدید