نمرات واقعی درس قوانین و مقررات کار

تذکرات:

  • این نمرات واقعی شماست که با ارفاق کمی در اینجا ثبت شده است. نمرات نهایی (با کمک بیشتر) را از طریق سیستم آموزش دانشگاه پیگیری کنید.
  • نمرات بسیار دست بالا داده شده است لذا از اعتراض بیجا خودداری کنید.اگر احساس می کنید که نمره کتبی شما از انتظاری که دارید خیلی پائین تر است می توانید به عنوان اعتراض به من ایمیل بزنید.
  • اگر مایل به صحبت با من هستید می توانید با شماره تلفن 09213725617 از ساعت 5 عصر تا 9 شب تماس بگیرید. (به تماسهای خارج از این ساعات جواب نمی دهم)
  • توجیهاتی نظیر ترم آخر بودن، مشکلات خانوادگی، مشروطی و ... قابل قبول نمی باشند. لطفا از بیان اینگونه مطالب در متن اعتراض خود خودداری کنید.
  • کلیه نمرات روز سه شنبه 8 مرداد نهایی خواهند شد.

 

ترم دوم - سال 91-92

قوانین کار

 

                   

نمره نهایی

امتحان

شماره دانشجویی

ردیف

 

       

 

13

11

891701081

1

 

11

9

901701006

2

 

10

8

901701050

3

 

20

18

901701080

4

 

14

12

901701099

5

 

9

7

911701004

6

 

14

12

911701005

7

 

14

12

911701011

8

 

18

16

911701013

9

 

13

11

911701016

10

 

13

11

911701018

11

 

14

12

911701020

12

 

16

14

911701026

13

 

16

14

911701032

14

 

11

9

891101044

15

 

14

12

891101055

16

 

15

13

891101056

17

 

11

9

901101039

18

 

13

11

901101047

19

 

13

11

901101086

20

 

12

10

901101090

21

 

17

15

901101104

22

 

2

0

901101114

23

 

14

12

901101130

24

 

13

11

911101007

25

 

16

14

911101009

26

 

18

16

911101018

27

 

14

12

911101021

28

 

14

12

911101027

29

 

14

12

911101037

30

 

14

12

911101038

31

 

17

15

911101039

32

 

17

15

911101040

33

 

11

9

911101041

34

 

10

8

911101043

35

 

17

15

911101045

36

 

13

11

911101047

37

 

14

12

911101048

38

 

15

13

911101050

39

 

16

14

912101037

40

 

14

12

911101051

41

 

15

13

911101049

42

 

17

15

صفریان-آرمین

43

 

16

14

901101058

44

 

/ 0 نظر / 43 بازدید