مهندسی ارزش چیست؟ (طاهره شهودی- ارشد معماری)

مهندسی ارزش، تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای یک طرح، از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای مهندسی، شناخته شده است. مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزای طرح توجه می کند، هیچ بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی داند. هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه ها یا کاستن از کیفیت کار است.
 این مطلب با توجه به رشد روزافزون پروژه های زیر بنایی در مملکت و همچنین معضلات و مشکلات پیش رو در جهت پیشبرد پروژه ها و آمار کم و بیش در دسترس از نتایج اجرای پروژه ها که اکثراً حاکی از طولانی شدن بیش از حد روند اجرای پروژه و یا عدم دستیابی به ظرفیت های موردنظر و همچنین عدم کارکرد صحیح پروژه پس از بهره برداری می باشد ،انتخاب شده است
 برای آشنایی بیشتر با مهندسی ارزش و شرکت در کارگاه های آموزشی به سایت زیر مراجعه فرمایید:
/ 0 نظر / 37 بازدید