سیستم قاب های بتنی پیوسته (قاب تونلی) (علی قاسمی _مهندسی معماری)

نام قاب تونلی به دلیل نحوه اجرای این سیستم و شکل قاب فلزی آن و اجرای هم زمان دیوار و سقف ها به آن اطلاق می شود.دراین سیستم از دیوار ها به عنوان عناصر باربر استفاده می شود و سقف ها نیز به صورت دال بتنی درجا ساخته می شوند.با توجه به این نکته که تمامی دیوارهای خارجی و داخلی به طور هم زمان اجرا می شود و به نحوه مناسبی با کف و سقف در گیر می شوند ترکیب دیوارها ودال های بتنی کف،یک مجموعه واحد با یکپارچگی کامل را تشکیل می دهد و در مقابل نیروهای جانبی مانند باد و زلزله به خوبی رفتار می کند.
هدف از انتخاب موضوع : معرفی سازه های تونلی به عنوان یک روش نوین صنعتی با تکنوژی جدید که ساختمان را درمقابل زلزله به خوبی مقاوم می کند،زیرا کشور ایران به عنوان یکی از کشور های زلزله خیز در جهان طی سالیان گذشته همواره در معرض زلزله های ویران کننده قرار داشته.
/ 5 نظر / 90 بازدید
زهرا باقری

در سیستم قالب تونلی استفاده از براکت و یا پلتفرم باعث افزایش سرعت عملیات روغنکاری قالبها میشود[لبخند]

مهدی مسکنی

سیستم قالب تونلی از نظر سرعت کار ،خوب است اما ظرافت معماری را از بین برده و قابل اجرا برای همه ی سازه ها نیست و بیشتر برای مقاوم سازی در ساختمان ها ی معمولی کاربرد دارد

مهدی مسکنی

مهندس قاسمی اط شما تقاضا میکنم این مطالب رو با مهندس نقیبی به اشتراک بگذارید تا ما دانشجویان برای پایان نامه از علم بی کران شما بهره مند بشیم. مچکرم :)

محمد اسماعیل سوری

یکی از مشکلاتی که این سازه دارد چون دیوار ها بار بر می شاد از این رو باید از بازشوهای خیلی کمتری در دیوار ها استفاده کرد

فاطمه کاردیگر

در این سیستم ساخت میتوان از ارک نیز استفاده نمود البته نوع قالبها متفاوتتر است که همراه با قالبهای اصلی اجرا میشود ولی معمولا اجرا نمیشود به دلیل اینکه سرعت کار پایین میاید و معمولا در این سیستم ارک کمتر استفاده میشود.