قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در پروژه مناقصه

فرم ارزشیابی شرکتها در صفحه "پروژه مناقصه" قابل دسترسی است. این فرم به داوران کمک خواهد کرد که نمره دقیقتر و عادلانه تری به شما بدهند. مدیران عامل شرکتها می بایست این فرم را دانلود کرده و  در دو نسخه چاپ کنند. سپس هر برگه باید به سه قسمت برش داده شود. بعد از برش در نهایت شش جدول خواهید داشت. در آخر مدیر عامل باید نام شرکت و اسامی اعضای گروه را در محلهای مشخص شده روی هرکدام از جداول بنویسد. یعنی هر گروه شش فرم مجزا خواهد داشت که مشخصات اعضای گروه روی آنها درج شده است. وقتی گروه وارد جلسه شد این شش جدول توسط مدیرعامل تحویل هیأت داوران خواهد شد. همراه نداشتن فرمها و یا عدم تکمیل آنها باعث کسر نمره از گروه خواهد شد.

لینک دانلود فرم

/ 0 نظر / 34 بازدید