شهرزیرزمینی نوش آباد (نگار-مهدی زاده- مهندسی عمران-ساختمان)

نوش‌آباد شهری است در استان اصفهان ایران. وضع طبیعی آن به صورت جلگه و دشت همواری است که عوارض طبیعی در آن به چشم نمی‌خورد
.شهر زیر زمینی نوش آباد، که در بافت قدیمی این شهر بصورت دست کن ایجاد شده است، چندین هزار متر وسعت دارد
فضاهای متعددی شامل اطاق، راهرو کانال های زیادی از عمق 4متری تا عمق 18متری زمین برای زندگی در این مجموعه کنده شده است.
شهر زیر زمینی نوش آباد، مجموعه در دوره های مختلف تاریخی کاربرد نظامی و دفاعی داشته است

اطاقها با راهروهای زاویه دار که دید مستقیم را با فضای بعدی از بین می برد، ساخته شده است. در 20سانتی متری زیر سقف و به فاصله 1متر در تمام بدنه اطاق ها حفره هایی برای قرار دادن چراغهای پیه سوز جهت تامین روشنایی فضاها تعبه گردیده است. چندین پیه سوز به دست آمده با قدمت 700 سال حکایت از این ماجرا دارد.

سیستم تهویه شهر زیر زمینی نوش آباد از طریق کانالهایی بوده که در طبقه اول و به سطح زمین ایجاد شده‌است .چاه‌های مرتبط طبقات، علاوه بر عملکرد عبور و مرور، باعث جریان یافتن هوا در طبقات پایین می‌شده‌است . این عمل در مورد چاههای قنات نیز مصداق دارد . دسترسی به این فضاها، به دلیل قرار گرفتن در زیر زمین از طریق یک چاه و کانال باریک و کوتاه میسر می‌گردد. موضوع تدافعی و پناهگاه بودن این نوع معماری که در دل زمین ایجاد شده تأثیر فراوانی بر چگونگی ارایه پلان معماری آن گذاشته‌است.
نظر: قدمت معماری ایران را نشان دادم که  تقریبا800 سال پیش بر می گردد که
در آن زمان بدون ابزار وماشین آلات پیشرفته توانستند در زیر زمین همچون شهری به وجود بیاورند.

لینک

/ 0 نظر / 44 بازدید