عایق های صوتی(نسرین جعفری امیرآباد-مهندسی عمران-ساختمان)

عایق های صوتی به منظور مقابله با سر وصدای آزاردهنده درساختمانها به کار میرود.دو موضوع اساسی که در طراحی ساختمان ها لحاظ میشود جذب وانتقال صدا است.مواد اکوسیستک قادرند امواج صدارا جذب ومقدارآن را کاهش دهند.ظاهر مواد اکوسیستکی باید یکنواخت وبدون عیب وعاری ازمواد سست وکم دوام ومضر باشد.
ویژگی های عایق صوتی خوب ظرفیت بالای کاهش سروصدا -نرم بودن -غیر قابل نفوذ بودنو بالا بودن وزن آن است.

این موضوع از این جهت برایم جالب بود که امروزه با توجه به مشغله ی فکری اکثر افراد جامعه نیاز به آرامش مهم ترین مسئله در زندگی روزمره است وآرامش در محیطی آرام ودور از سر و صدا فراهم میشود.عایق های صوتی علاوه بر اینکه باعث کاهش صدا میشوند از اتلاف انرژی تا حدود زیادی جلوگیری میکند
/ 3 نظر / 49 بازدید
احسان پازوکی

لینک سایت خرابه

رویا حسن وندی

با تشکر از مطلب خیلی خوبتون.نیاز به آرامش مهمترین مساله در دنیای امروز استو مهندسین حتما باید به این موضوع توجه کنن.

احمد مرادی

این عایق خیلی خوبی است اگر ازمصالح خوبی درست شوند محیط راحتری درخانه داریم .