قایل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد سازه. فایل ویذئویی نحوه ارائه شفاهی

دانشجویان عزیز می توانند از اینجا فایل ویدئویی مربوط به نحوه ارائه شفاهی (پرزنتیشن) را دریافت کنند. این فایل مختص به شما تهیه نشده و لذا به تاریخها و نکات اجرایی توجه نکنید.

/ 0 نظر / 59 بازدید