کوپلر (لیلا جعفری-عمران-ساختمان)

کوپلر ها که قطعات اتصال دهنده مکانیکی آرماتور ها هستند ، سالهاست در کشور های خارجی به جای وصله استفاده می شوند. این قطعات, آرماتورها رادر راستای هم و بدون خروج از مرکزیت به یکدیگر متصل می کنند بسیار سبک تر از وصلهها هستند. تراکم آرماتور ها را کاهش می دهند و بتن ریزی را بسیار آسان می کنندعلاوه براین صرفه اقتصادی دارند و سرعت اجرا را بالا می برند.

لینک

هدف از انتخاب این موضوع آشنایی با انواع اتصالات برای میلگردها بود که خود این امر به نحوی بر سرعت اجرای تاسیسات نقش خواهد داشت.بالا بودن سرعت اجرا نیز به خودی خود بر سایر عوامل سازنده تاثیر گذار است که همین امر به مراتب پیشرفت در زمینه های مختلف را در پی خواهد داشت.

 

/ 2 نظر / 66 بازدید
ليلا موحدي صديق

مزاياي استفاده از اتصالات مكانيكي به جاي اورلپ: 1. كاهش نقش عوامل انساني در استفاده از اتصالات، بالا رفتن كيفيت اتصال و اطمينان خاطر جهت پروژه هاي حساس (سد-پل-نيروگاه) 2. كاهش وزن اتصالات نسبت به آرماتور مصرفي در اورلپ درنتيجه كاهش وزن كل سازه و نهايتاً امكان استفاده از مقاطع كوچكتر و اشغال فضاي كمتر توسط اجزاي اصلي سازه كه در برخي پروژه ها مانند استاديوم بسيار مهم و اساسي مي باشد و همچنين منجر به كاهش قيمت تمام شده و جلوگيري از دفن سرمايه ملي در بتن مي گردد. (به عنوان مثال بطورميانگين در حدود 15% از آرماتور مصرفي در هر پروژه بصورت اور لپ در بتن باقي مي ماند كه اين رقم در پروژه هاي بزرگ بيشتر نيز خواهد بود و افزايش وزن سازه نيز قابل توجه خواهد بود به عنوان مثال براي آرماتور 32 وزن ميلگرد مصرفي براي اتصال اورلپ 10 کيلو گرم است حال آن كه وزن اتصال مکانيکي براي آرماتور 32 برابر 600 گرم مي باشد.) 3. در روش اورلپ محدوديت طول دهانه اجزاي بتني به علت عدم پيوستگي كامل آرماتورها و همچنين استفاده از آرماتورهاي سايزهاي بزگتر و ايجاد مشكلاتي جهت بتن ريزي وجود دارد كه استفاده از اتصالات به علت پيوستگي بيشتر و امكان است

ليلا موحدي صديق

3. استفاده از اتصالات به علت پيوستگي بيشتر و امكان استفاده از آرماتور با هر سايزي اين مشكلات را تا حد مطلوبي كاهش مي دهند. 4. صرفه اقتصادي به علت جلوگيري از پرت ضايعات آرماتور و استفاده از حتي كوچكترين تكه باقيمانده 5. امکان بتون ريزي مطلوب بدليل جلو گيري از تراکم آرماتورها كه قبل از اين روش يك معضل اساسي در پروژه هاي بزرگ به شمار مي آمد. 6. امكان استفاده از كوپلر پيچي و جوشي در كوتاهترين طول باقيمانده ميلگرد انتظار (يك راه نجات براي جلوگيري از تخريب بتن جهت درآوردن طول اورلپ موردنياز در مقاطعي كه ميلگرد انتظار كوتاه مي باشد.) 7. امكان استفاده از كوپلر موقعيت در محلهايي كه امكان چرخش آرماتور وجود ندارد. 8. امكان استفاده از كوپلر جوشي سازه براي مقاطع كامپوزيت (مقاطع بتني - فولادي در اتصال اجزاي سازه به يكديگر مانند پروژه مجتمع تجاري حكيم)