مهندسی تخریب (آزاده نیک پی-مهندسی عمران-عمران)

همواره این سوال ذهن مرا به خود مشغول کرده بود  که چگونه از مواد منفجره برای تخریب برخی ساختمانها استفاده میشود در حالی که در مجاورت آن ساختمانهای دیگری وجود دارد و امکان تخریب آنها هست.

چگونه یک ساختمان را تخریب میکنند؟

در این مقاله خواهیم گفت چگونه عملیات تخریب یک ساختمان پیش میرود و ساختمانهای عظیم در عرض تنها چند ثانیه در میان گرد و غبار فرو میریزند.

ایده پایه برای تخریب ساختمانها با مواد منفجره کاملا ساده است: اگر شما اعضای باربر ساختمان را در یک نقطه ای از بین ببرید, قسمتهای بالای آن نقطه از ساختمان بر روی قسمتهای پایین آن نقطه ریزش میکنند. حال اگر وزن قسمتهای بالایی به میزان کافی زیاد باشد باعث ریزش قسمتهای پایینی نیز میشوند. در واقع مواد منفجره تنها جرقه شروع هستند و این جاذبه زمین است که ساختمان را تخریب میکند.

 لینک

/ 0 نظر / 62 بازدید