ساختمان CCTV(مینا هادی-کارشناسی ارشد معماری)

دفتر مرکزی تلویزیون چینکه بصورت مخفف CCTV نامیده میشود یک آسمانخراش 44 طبقه ، با ارتفاع 234 متر بوده که در پکن چین ساخته شده است.این ساختمان  مساحتی بالغ بر ۵۵۳۰۰۰ متر مربع دارد که O.M.A(دفتر و تیم طراحی رم کولهاس) آن را طراحی نموده است.این طرح  به شکلی نمادین (از نظر مقیاس شهری) به صورت دو برج طراحی شده است که در ارتفاع به یکدیگر می رسند و مکعبی را تکمیل می کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائینی) در سمتی دیگر ساخته اند. کولهاس فضا را درست مانند حجم به نمایش گذاشته است، که سهم عمده این نمایش را می توان به .فرمهای ناپایدار و تغییر ماهیت داده در هر سمت داد.برای ساخت آن ابتدا دو ساختمان پایه را جداگانه ساخته و سپس با اتصال آن دو توسط قسمت مرکزی،آنها را به یک ساختمان تبدیل کردند ؛ برای اینکار اتصال دو ساختمان را در ساعات اولیه صبح انجام دادند تا دمای استیل هر دو ساختمان یکسان شده باشد.ساختمانی که معرفی شد یکی از شاهکارهای معماری دنیا با یک مبانی نظری  قوی و براساس حلقه مویوس که توسط یکی از معماران بزرگ طراحی شده و نوع سازه استفاده شده در طرح هم از نکات جالب در آن می باشد که توانسته پاسخ گوی نیاز های طرح باشد که اکثر مهندسان این سازه آلمانی میباشند.

لینک

/ 2 نظر / 98 بازدید
محمدرضا میکائیلی

بدون شک رم کولهاس یکی از بزرگترین معماران معصره و به سبک کاریش و فلسفه پشت کاراش کمتر ایرادی میشه گرفت. ممنون از موضوع شما

مینا هادی

خاهش میکنم.بله قطعا جز بزرگترین معمارهاست.