سازهای عجیب و غریب در گوشه و کنار دنیا (صبا منزوی-کارشناسی عمران-ساختمان)

در دنیای امروز عرصه ای برای خلق ابداعاتی شده است که گاه از یک فضای مرده باریکترین خانه جهان را می سازد و گاه انسان ها را وادار به برپایی رقابتی برای انتخابزشت ترین ساختمان ها می نماید. در این میان سوتی دادن چینی ها همچنان ادامه دارد کهاخیرا نبوغ خود را در مسیر بنا در بنا ساختن یا بنا یا روی بنا گذاشتن بروز دادهنقشی که معماران در زندگی تک تک آدمیان دارند گاه حتی از نقش هر انسانی در زندگی خودش هنرمندانی هستند که آدمیان به آنها اعتماد می کنند تا فضایی برای پیشی می گیرد

 دلیلی که این موضوع را انتخاب کردم به خاطر این است که ساختمان های جدید از نظر زیبایی و زشتی که در سراسر جهان وجود دارد را نشان بدم 
این سازهها با نبوغ افراد ساخته شده و ما  هم باید این نبوغ را در کشورمان افزایش دهیم
 
/ 1 نظر / 69 بازدید
فائزه صابرعلی

خیلی جالب وقشگ بود