مهندسی سیستمها

این صفحه اطلاعات مهم مربوط به واحد مهندسی سیستمها یا شبکه های آب و فاضلاب را شامل می شود.

 

هدف:

آشنا نمودن دانشجویان با روشهای تحلیلی در برنامه ریزی و استفاده از این روشها در فنون مهندسی

 

ارزشیابی:

 1. مشارکت فعال در وبلاگ: دانشجویان موظفند تعداد سه پست و سه کامنت در وبلاگ "مدیریت ساخت" ثبت کنند. حداقل دو مطلب مربوط به صنعت ساختمان باید توسط هر دانشجو فرستاده شود (12 درصد).
 2. سمینار: دانشجویان بنا به علایق خود یک موضوع ساختمانی را انتخاب کرده و پس از تأیید استاد اقدام به جمع آوری اطلاعات درباره آن می نماید. اطلاعات باید شامل توضیحات نوشتاری و تصویری باشد. در پایان ترم اطلاعات جمع آوری شده در قالب یک فایل پاورپوینت به مدت 8 دقیقه ارائه خواهد شد. با توجه به تعداد زیاد دانشجویان هر موضوع سمینار در قالب گروههای 5 نفره ارائه خواهد شد (38 درصد).
 3. امتحان کتبی نهایی: این امتحان جهت ارزشیابی دانشجویان از میزان آگاهی ایشان از مباحث مطرح شده در کلاس انجام می گردد (50 درصد).
منبع:
مهندسی سیستم ها، دکتر کار آموز و همکاران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
سیستم:
 • ساختار
 • اجزا
 • تقابل/تعامل
 • ورودی
 • خروجی
 • کلیت
 • محیط
 • قوانین
 • رفتار
 • حد

 

 

 

/ 0 نظر / 57 بازدید