معرفی سیستم سقف بتنی مجوف با یوبوت بتن (فاطمه نیک پی-کاردانی معماری)

یوبوت محصولی پلیمری با پایه پلی پروپلین است که با هدف سبک سازی دال ها در سقف و پی های گسترده ی بتنی طراحی شده است. استفاده از یوبوت امکان هم تراز شدن ستونهای قارچی شکل با ضخامت دال و یا سقف را فراهم می سازد.
از ویژگی های یوبوت احاطه شدن آن در داخل بتن با شبکه های میلگرد سقف است که باعث بوجود آمدن نیروهای دو طرفه عمود بر هم می گردد و کاهش به سزای مصرف میلگرد را در پی دارد.
استفاده از یوبوت با پیشنهاد و طراحی مهندسین محاسب در نقاطی از سقف که بتن نقش سازه ای ندارد موجب سبکی سقف و کمتر شدن هزینه تامین بتن میگردد ضمن آنکه دو لایه شبکه میلگرد پایین و بالا نقشی سازه ای از خود بروز داده ، به دلیل شکل هندسی ایجاد شده در فواصل منظم و نزدیک به هم باعث عملکرد عالی در کنترل خیز و ممان اینرسی بالا جهت مقاومت در برابر تغییرات و بارهای وارده میگردد.
سایز بندی متفاوت یوبوت (از 13 تا 56 سانتی متر) ، دستیابی به سختی مطلوب را با وزن کمتر امکان پذیر می نماید و از سوی دیگر سختی بالای سقف اجرا شده با یوبوت امکان حذف تیرهای آویزدار و نیز اجرای بازشوهای بدون ستون را فراهم و دست مهندسین معمار و محاسب را در اجرای نقشه های معماری باز می گذارد تا مطابق درخواست کارفرما و نیاز پروژه با آزادی بسیار زیاد عمل نمایند.

نظر راجع ب موضوع:باتوجه به اینکه صنعت ساختمان رو به سبک شدن واستقامت بیشترسازه پیش میرودانتظار میرود که سیستم های جدید و با اجرای سریع ترنسبت به سیستم های قبلی مورد استفاده قرار گیرد کما اینکه ایننوع سقف مزایای قابل توجهی داردمانند:

  کاهش مصرف بتن و میلگرد در مقایسه با سیستم های جایگزین.
امکان استفاده بهینه از فضای داخل ساختمان با کاهش تعداد و ابعاد ستون ها.
انعطاف پذیری بسیار زیاد و قابلیت انطباق با معماری های غیر متعارف.
کاهش مصرف انرژی جهت برآوردن نیازهای تاسیساتی در ساختمانهای عمومی بویژه بیمارستانهاو مزایای دیگر

 لینک

/ 0 نظر / 71 بازدید