نمرات واقعی درس زبان تخصصی معماری

تذکرات:

  • این نمرات واقعی شماست که با ارفاق کمی در اینجا ثبت شده است. نمرات نهایی (با کمک بیشتر) را از طریق سیستم آموزش دانشگاه پیگیری کنید.
  • نمرات بسیار دست بالا داده شده است لذا از اعتراض بیجا خودداری کنید.اگر احساس می کنید که نمره کتبی شما از انتظاری که دارید خیلی پائین تر است می توانید به عنوان اعتراض به من ایمیل بزنید.
  • اگر مایل به صحبت با من هستید می توانید با شماره تلفن 09213725617 از ساعت 5 عصر تا 9 شب تماس بگیرید. (به تماسهای خارج از این ساعات جواب نمی دهم)
  • توجیهاتی نظیر ترم آخر بودن، مشکلات خانوادگی، مشروطی و ... قابل قبول نمی باشند. لطفا از بیان اینگونه مطالب در متن اعتراض خود خودداری کنید.
  • کلیه نمرات روز سه شنبه 8 مرداد نهایی خواهند شد.

 

ترم دوم - سال 91-92

زبان تخصصی معماری

         

نمره از 20

امتحان از 100

شماره دانشجویی

ردیف

16.8

76%

911108002

1

-

-

911108010

2

14.4

68%

911108013

3

13.8

54%

911108014

4

11.3

51%

911108015

5

-

-

911108016

6

-

-

911108018

7

16.5

83%

911108019

8

16.2

68%

911108022

9

12.9

59%

911108024

10

17

74%

911108026

11

12.7

49%

911108029

12

14

68%

911108031

13

-

-

911108034

14

16.4

76%

911108040

15

12.7

45%

911108042

16

16

74%

911108050

17

11.4

44%

911108054

18

12

48%

911108066

19

12

52%

911108067

20

15.4

74%

911108068

21

14.3

59%

911108073

22

13

48%

911108074

23

15.4

76%

911108075

24

14.1

75%

911108077

25

 

/ 0 نظر / 41 بازدید