به دنبال راه خود ساخته:دستگاه Tiger stone(سهیل فیروزفر کارشناسی ارشدمعماری)

 هست، vankuمدیر شرکت هلندی Henk van kujikاین دستگاه زائیده تفکرات   که تصمیم به طراحی وساخت دستگاهی گرفت که با کمترین نیروی کار به صورتی مکانیزه قادر باشد مسیرها را (جاده وپیاده رو) سنگفرش کند، استفاده از مسیرهای سنگفرش شده به علت زیبایی ودوام سابقه طولانی دارند ولی به علت سختی کار با دست در مقاسیه با مسیر های اسفالته وبتونی عمومیت ندارند.ولی این دستگاه با دارا بودن پهناهای متناسب با عرض مسیرها(4و5و6و.....)واینکه خود دارای قوه محرکه با محرک شنی است ، قادر به سنگفرش کردن هر مسیری در مکان های مورد نیاز در کمترین مدت با بیشترین خروجی در روز (متر مربع400)در مقایسه با کار دستی (متر مربع70-100 در روز)است وتنها به یک کارگر برای جایگذاری اجر در مخزن دستگاه نیازدارد،دستگاه دارای الودگی صوتی پایین وبه راحتی قابل تعمیر است ،محیط کارامن تری را ایجاد میکند،کار با کیفیت بالا ومدت زمان کم انجام می شودوپس ماند ندارد.این دستگاه با استفاده الگوهای مناسب  اجرها را به هم وصل وبه هم متصل میکندو نیاز به ملات برای اتصال اجر ها به هم نمی باشد.

نظر:با توجه به محسنات ذکر شده این دستگاه این امکان وجود دارد که نه تنها هزینه اجراء ،بلکه هزینه نیروی کار ,مصالح و انرژِی کاهش یافته کار در نامناسب ترین سطوح نیز اجراءشود وبا توجه در تسریع در کار مزاحمت والودگی صوتی وفیزیکی (ناشی از دور ریز مصالح ) کاهش یابد ولی از طرفی نیرو هایی همانند کار گران نیمه متخصص که با شیوه سنتی کار می کردند از این موضع اسیب خواهند دید.

لینک

/ 0 نظر / 87 بازدید