زیباترین ایستگاه های مترو (محمد مهدی استاد حاجی نجار-مهندسی عمران-عمران)

امروزه مترو بعنوان یک وسیله نقلیه کارآمد و شریان اصلی حمل و نقل عمومی در سطح جهان است و برای راحتی و جابجایی آسان،
بسیاری از کشورها برای داشتن مترو هزینه هایی هنگفت می پردازند.با این تفاسیر مترو در زندگی شهری امروز یکی از ارکان مهم
است.برای همین در طراحی ایستگاه های مترو، طراحان و مهندسین سعی دارند به گونه ای زیبا و هنرمندانه نمادهای زندگی شهری را
طراحی کنند.در این مطلب ۸ ایستگاه مترو که زیبایی مبهوت کننده ای در معماری آن بکار رفته است را می بینید.
با توجه به دل مشغولی های افراد جامعه،زمان کمی صرف گردشگری و لذت از معماری ها می گردد.معماری خاص یک مجمع عمومی
 مانند مترو می تواند تاثیری شگرف در روحیات افراد و نیز آرامشی هرچند لحظه ای در یک روز پر مشغله ی کاری ایجاد نماید.با
توجه به فقر معماری در ایستگاه های متروی ایران و حالتی یکنواخت در تمامی ایستگاه ها تصور می کنم این زیبایی ها برای هر فردی جالب باشد.
/ 0 نظر / 44 بازدید