کامپوزیت ها (فردوس سعادت خواه-کاردانی عمران-ساختمان)ـ

شکل جدید بناهای امروزی که متناسب با نیازهای بشرامروز است، تنها به دلیل طراحی متفاوت نیست بلکه شکل اجرا و نوع مصالح به کار رفته در بناها نیز در متفاوت بودن بناهای امروزی تاثیر بسیاری دارند.
بشر امروز وارد دوران جدیدی از زندگی خود شده است و به همین خاطر نیز نسبت به بسیاری از مسائل حساس تر از قبل عمل می‌کند. نگاه جدید انسان ها به حفظ محیط زیست وصرفه جویی درمصرف انرژی، حاصل این دیدگاه جدیداست.
بدون مصالح،محصولی وجود نخواهد داشت.علاوه بر این مصالح درهر طرحی اصول عقلی را هم به خوبی احساسات به نمایش می‌گذارند و دربسیاری از تخصص های تکنیکی فراهم کننده یک معنی برای الهام احساسات هستند.
دربناهای دو دهه گذشته،هم ملاحظات تکنیکی و هم زیبایی شناختی مورد توجه بوده‌اند. دراین میان پیشرفت های جدیدمهندسی مواد، خود موجب افزایش امکانات فناورانه شده، وهمانند جنبه زیبایی شناسانه مصالح، به عنوان یک فرصت طراحی قلمداد می‌شود. مصالح نام آشنای بناهای امروز ما آجر، سنگ، گچ، آهن و فولاد و بتن وشیشه‌اند درحالیکه درطول ده سال اخیر تاثیر عمده مصالح طبیعی به شدت مورد توجه قرار گرفته است.در ادامه ی مطلب که در لینک مطلب موجود می باشد کامپوزیت ها و کاربرد آنها به خوبی معرفی شده است
/ 3 نظر / 46 بازدید
جواد مجیدی

خیلی آموزنده بود ممنون

رضا محمدی

سلام.خیلی خوب بود.

سپیده جورابلو

مطلب خوبی بود فردوس جان