گزارش ها و ارائه ها

این صفحه مربوط به تمام مطالبی که بصورت گزارش و ارائه شفاهی در قالب نرم افزارهای Word و Powerpoint تحویل می گردند.

فرمت کلی تایپ (Word):

کلیه فایلهای نوشتاری باید از فرمت زیر تبعیت کنند. درغیر اینصورت مشمول کسر نمره خواهند شد (این قوانین مطالب پست شده در وبلاگ را شامل نمی شود).

/ 0 نظر / 37 بازدید