طراحی فاز دوم برج میلاد (مجید محمداقا - تکنولوژی اب و فاضلاب)

با توجه به برگزاری طراحی فاز دوم برج میلاد توسط طراحان و معماران برتر ایران و جهان برگزار شد که رتبه اول توسط خانم زاها حدید  و رتبه چهارم این رقابت به علی اندجی گرما رودی رسید که نمونه طرح این برندگان در پیوست موجود میباشد 

منبع: وبلاگ ساختمان

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13aa85bb76c38bb2&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_h8uf0t920&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1353231771896&sads=ufns_CEJ0dDUPywyxA6rriVIVvE

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13aa85bb76c38bb2&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_h8uf0wp91&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1353231774285&sads=FziCyX98RdWOsBWH5vU1lTmhU24

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13aa85bb76c38bb2&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_h8uf0zc02&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1353231776831&sads=HsP10Bmh796a-MkHLPh1uF3cB1c

/ 0 نظر / 43 بازدید