ارزیابی بتن(سعید دهنوی – کارشناسی ناپیوسته عمران – عمران)

مقاله ارزیابی بتن مبحث مفصلی در رابطه با کیفیت و مقاومت بتن می باشد. آزمایش مختلفی در جهت تعیین عیار و کیفیت بتن می باشد. در آخر بعد از تعیین شدن تراز کیفیتی بتن می توان تشخیص داد که با توجه به معیار های مشخص شده ازین بتن در ساخت سازه استفاده کرد یا بتن به کار برده در ساخت سازه کیفیت مطلوب را داشته است یا نه. تمامی آزمایشات ارائه شده در این مقاله از یک نمونه بتن ساخته شده در آزمایشگاه دانشگاهی می باشد.
/ 4 نظر / 66 بازدید
مهران طالب فر

ارزیابی بتن مقوله ی مهمی میباشد مرسی

حسین اصغری

مطلب اموزنده ای بود تشکر

اسماعیل صردی

به امید روزی که درکشور مشکل سازه ای نداشته باشیم تشکر

هادی خسروابادی

عالی بود.