انواع پی های عمیق از نظر اجرایی(سعید امینی-مهندسی عمران-ساختمان)

طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند.
این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع و مشخصات خاک دست نخورده پیش بینی شود. دانستن انواع شمع ها و روش های ساخت و نصب شالوده های شمعی مستلزم فهم علمی رفتار آنهاست.
با توجه به اینکه پی در ساختمان از اهمیت ویژه ای برخودار است، این مطلب هر چند مختصر این مسئله را بازگو میکند.

لینک

/ 3 نظر / 43 بازدید
راضیه حسینی

میزان بار وارد به هر کدام از پی ها چقدر است. صرف اقتصادی برای طراخی در هر کدام را هم بگویید باتشکر

یعقوب اسمعیل پور سراملو

از آنجا که شمع ها از دید پنهان هستند و برای همیشه نیز پنهان خواهند ماند جنبه هنری طراحی آنها معنی پیدا خواهد کرد؟

الهه محمد خانی

با سپاس. میخواستم در مورد طبقه بندی پی های عمیق بیشتر بدونم لینک کمک زیادی نکرد