قلعه تاریخی تیس(معروف به قلعه پرتغالیها) (حمید حسن زاده - کاردانی عمران)

در ساحل شرقی خلیج چابهار، دهانه دره تنگی، بین زبانه های انتهایی دو کوه پیل بند و شهباز بند بر روی تپه سنگی مرتفعی قرار دارد که سراسر آن را خرده سنگهای شکسته کوهستان فرا گرفته است. تمامی پیرامون این تپه را گورهای تراشیده در سنگ شکل میدهند که سطح نازکی در روی آنها را خرده سنگ پوشانیده است. در کنار این تپه، در دهانه ورودی مذکور دروازه روستای تیس امروزی قرار دارد.ساختمان روی تپه، تقریبا ویران شده، ولی هنوز اتاقهایی از آجر، سنگ و ملات گچ با طاق های ضربی در بخشهای شمالی و جنوبی بنا قابل مشاهده است.

هدف من از گذاشتن این مطلب نشان دادن تاریخ ایران تو ساخت بناهای بزرگ است و نشان بدم که در آن زمان چه بناهایی در ایران ساخته شده است .

لینک

/ 1 نظر / 44 بازدید
شایان بذردفاعی

خووووووب بود پسر [قلب]