انواع مصالح ساختمانی (امیر حسین برنجی،کارشناسی مهندسی عمران ساختمان)

در کلی ترین تقسیم بندی، مصالح ساختمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از
سرامیک ها
 فلزات
 مواد آلی
 سرامیک ها
مشخصات این مصالح عبارت است از:
به وفور یافت می‌شوند.
 از پوسته خارجی زمین بدست می‌آیند
 نسبتاً ارزان قیمت هستند.
پس از استخراج یا مستقیماً مصرف می‌شوند یا با فرایندهایی ساده قابل مصرف خواهند بود
/ 0 نظر / 81 بازدید