نصب اتاقک برروی قله کوه (حورا تقری-کاردان فنی عمران)

همه ی ما اهل تفریح هستیم وتفریح های ما هیجان ندارن  ولی برای تنوع میبینیم که کشورای دیگه چگونه هیجان را در تفریح هایشان به وجود می اورند که  نه تنها جنبه ی تفریحی بلکه جنبه ی گردش گردی نیز در ان موجود است مطلبی که در اینجا میبینید تصاویری است در مورد نصب این اتاقک وهدفم از این بود که بد نیست ما هم به ساخت زیباتر وبزرگتر از این مکان اقدام کنیم وهیجان های بهتری نسبت به قبل داشته باشیم.
ببینید ولذت ببرید.
این پناهگاه راحت و به ویژه دوستدار محیط زیست که "جرواسوتی" نام دارد به سفارش باشگاه کوهنوردی ایتالیا در تورین ساخته شده است
/ 1 نظر / 34 بازدید
سپیده احمدی

خیلی جالب بود باید به طراحش وسازندگانش آفرین گفت[لبخند]