نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در سازه (علی روحی-مهندسی عمران-عمران)

مقدار بار بستگی به نوع آسانسور انتخابیدارد. برای بدست آوردن وزن آسانسور با توجه به ظرفیت آن بایستی به جدول شماره ۱پیوست ۲ مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان(آسانسور ها و پله برقی ) مراجعه نمایید
 
/ 1 نظر / 68 بازدید
سعید دهنوی

عالی بود