ویژگی ها و کاربرد بتن الیافی (مه ناز عرب-کاردانی معماری)

بتن الیافی در حقیقت نوعی کامپوزیت است که با به کارگیری الیاف تقویت کننده داخل مخلوط بتن، مقاومت کششی و فشاری آن، فوق‌العاده افزایش می یابد . این ترکیب کامپوزیتی، یکپارچگی و پیوستگی مناسبی داشته و امکان استفاده از بتن به عنوان یک مادة شکل پذیر جهت تولید سطوح مقاوم پرانحنا را فراهم می آورد.

بتن الیافی از قابلیت جذب انرژی بالایی نیز برخوردار است و تحت اثر بارهای ضربه ای به راحتی از هم پاشیده نمی شود. شاهد تاریخی این فناوری، کاربرد کاهگل در بنای ساختمان است. در واقع بتن الیافی نوع پیشرفتة این تکنولوژی می‌باشد که الیاف طبیعی و مصنوعی جدید، جانشین کاه و سیمان جانشین گل به کار رفته در ترکیب کاهگل شده‌اند.
دراین مقاله نیز سعی برآن شده که با توجه قابلیت اجرایی مطلوب وکارایی مناسب بتن الیافی و مقاومت بسیار بالا ( بخش سوم ) و مقاوم در برابر نیروهای فشاری ( بخش چهارم ) وکششی و شکل پذیری (بخش پنجم ) و قابلیت جذب انرژی ( بخش ششم ) و پایداری در برابر ترک خوردن ، بر اهمیت وکاربرد آن در پروژه ها تاکید گردد.
/ 0 نظر / 48 بازدید