الیاف شیشه ای (بهشاد تبریزی ن‍ژاد-مهندسی عمران عمران)

الیاف شیشه (glass Fiber) تار های بسیار باریک از جنس شیشه با قطر ثابت و طول نامحدود می باشد الیاف شیشه  می تواند با قطری از 5 تا 25 میکرون تولید گردد از نظر ساختاری تفاوت الیاف شیشه  با پشم شیشه(glass wool) در این است که قطر تارها در پشم شیشه غیر یکنواخت  و طول ان محدود است  همچنین در پروسه تولید پشم شیشه به خاطر تفاوت در نوع سرد شدن ساختمان شیشه شکننده است و پشم شیشه دارای مقاومت کششی نمی باشد همین تفاوت کاربرد های الیاف شیشه و پشم شیشه را با هم متفاوت میسازد بطوریکه  از الیاف در بالا بردن مقاومت کششی و تقویت کامپوزیت ها استفاده می گردد. ولی از پشم شیشهبه عنوان عایق حرارتی و البته  استفاده از الیاف شیشه به عنوان عایق حرارتی نیز رواج دارد.
/ 0 نظر / 45 بازدید