استخر Hydrofloor(ابراهیم حاتمی - عمران - ساختمان)

یک استخر چندمنظوره است که در واقع با بالا و پایین رفتن، سطوح مختلفیرا برای ما ایجاد می‌کند. این استخر حتی قابلیت ناپدید شدن به طور کاملرا دارد؛ یعنی حالتی که سطح آن به بالاترین حد ممکن آمده و با اتاق، همسطح شود. در واقع می‌توان گفت از یک فوت و فن شسته و رفته استفاده شده که حتی به صرفه جویی انرژی نیز کمک می‌کند؛ زیرا آب استخر، خود به صورت یک عایق بسیار خوب عمل می‌کند و می‌تواند هوای داخل ساختمان را متعادل نگه
دارد.
طراحی این استخر اینگونه است که یک نوع سرامیک مخصوص که برای پوشاندن کف
استفاده می‌شود، روی یک شبکه‌ی فلزی قرار داده می‌شود. متناسب با ارتفاعاین شبکه از سطح آب، میزان آب و عمق استخر نیز انتخاب می‌شود. مثلامی‌توان حالت کم عمق آن را برای کودکان استفاده کرد. راه ورود و خروج آب استخر نیز حاشیه‌ی این شبکه می‌باشداز آنجا که استخرها از نظر صرف انرژی اسمشان بد در رفته است، این استخربه صورت سر پوشیده در می‌آید تا هم از هدر رفتن انرژی (انتقال گرمای آببه محیط خارج منزل) و هم از هدر رفتن آب از طریق بخار جلوگیری شود.خلاقیت در طراحی نیازمند آزمون و خطا ست , خلاقیت را ه های جدیدی رابرایمان باز می کند و محدودیت ها و موانعی برایمان ایجاد میکند.نقات قوتاین سیستم در متن بالا ذکر شدواز نقاط ضعف آن می توان به فضای زیادی کهدر بر میگیرد,
هزینه بالا و انرژی که برای تامین این سیستم استفاده میشود نام برد

لینک

/ 0 نظر / 72 بازدید