پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

دیوارهایی ازآب (احمد مردای-کارشناسی ناپیوسته معماری)

یک تکنولو‍‍‍ژی مدرن استفاده از فرمهای مرجانی دریای روی پوسته خارجی ساختمان ابشنهای مختلفی راداراست یعنی هوشمند است درمناطق مختلف اقلیمی ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 78 بازدید

هتل متحرک درآسمان(شیرین ترابی-ارشدعمران-مدیریت ساخت)

آیاتابه حال رویای خوابیدن برروی ابرهاراداشته اید؟پروژه هتل"زندگی درمیانه"این رویارابرای شمابه واقعیت تبدیل خواهدکرد! این طرح که توسط HKS inc ارایه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 82 بازدید

بررسی کارایی روش الکترولیز در حذف فسفر از پساب(نسرین نوروزی - کاردانی- عمران آب)

بررسی کارایی روش الکترولیز در حذف فسفر از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب اگرچه فرآیندهای تصفیه اولیه و ثانویه وقتی که با ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 66 بازدید